MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) YENİ HAVA ÜSSÜ

YENİ HAVA ÜSSÜ

YENİ HAVA ÜSSÜ

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin kontrolündeki Rimeylan’dan sonra kuracağı hava üssünün yerinin Ayn el-Arab’ın (Kobani) Harap İşk köyü olduğu iddia edildi. 

Yerel kaynaklar bu üssün 35 hektarlık bir alanda kurulmasının planlandığını söyledi. Alan, Ayn el-Arab ve Fırat nehrinin arasında yer alması açısından önem taşıyor. Yeni üs, PYD’nin denetimindeki Ayn el-Arab’ın 43 kilometre güneyi, Fırat nehrinin 27 kilometre doğusu ile Türkiye sınırına 21 kilometre mesafede yer alacak. 

690 x 90

DÜNYA

Öne Çıkanlar