MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) AVRUPA'NIN EN BÜYÜK RÜZGAR SANTRALİ KURULUYOR

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK RÜZGAR SANTRALİ KURULUYOR

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK RÜZGAR SANTRALİ KURULUYOR

Norveçli enerji şirketleri Statkraft ve Tronder Enerji ile Nordic Rüzgar Enerjisi konsorsiyumu Avrupa'nın en büyük rüzgar enerjisi santralini kuracak.

Statkraft tarafından yapılan açıklamaya göre, maliyeti 1,1 milyar euro olan projede kurulu gücün kapasitesi bin megavat olarak planlandı. İnşasına bu yılın ikinci yarısında başlanacak santralin 2020 itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Santral kurulduktan sonra tek başına, Norveç'in şu anki 856 megavatlık rüzgardaki kurulu gücünden daha fazla kapasiteye sahip olacak.

Yıllık 3,4 teravatsaat enerji üretecek santrali Fosen Vind isimli konsorsiyum kuracak. Konsorsiyumda Statkraft'ın yüzde 52,1 hissesi, Tronder Enerji'nin yüzde 7,9 ve Nordic Rüzgar Enerjisi'nin de yüzde 40 payı bulunuyor.

 

690 x 90

ENERJİ

Öne Çıkanlar