MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) İRAN PETROL ÜRETİMİNİ ARTTIRACAK

İRAN PETROL ÜRETİMİNİ ARTTIRACAK

İRAN PETROL ÜRETİMİNİ ARTTIRACAK

İran, petrol üretimini günde 4 milyon varil ile 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yükseltmeyi planladığını ve ancak bu seviyede diğer üreticilerle birlikte küresel petrol piyasasının yeniden dengelenmesine yönelik yol arayışlarına katılmayı değerlendireceğini söyledi.

İSNA'ya göre, İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, bu noktaya kadar "bizi rahat bırakmalılar, bu noktadan sonra onlarla beraber çalışacağız" dedi.

İran en son 2008 Ağustosu'nda günde 4 milyon varil üretim gerçekleştirmişti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, İran'ın petrol üretimi Şubat'ta günde 3 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

690 x 90

ENERJİ

Öne Çıkanlar