MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) YÜZBİN ÇATI ÇALIŞTAYI İKİNCİ TOPLANTI 18 MARTTA İSTANBUL'DA

YÜZBİN ÇATI ÇALIŞTAYI İKİNCİ TOPLANTI 18 MARTTA İSTANBUL'DA

YÜZBİN ÇATI ÇALIŞTAYI İKİNCİ TOPLANTI 18 MARTTA İSTANBUL'DA

Bildiğiniz gibi Ocak 2016 tarihinde 100.000 ÇATI PROJESİ adı altında bir proje başlatıp ilk toplantısını 15 Ocak 2016 tarihinde İstanbul WOW kongre merkezinde gerçekleştirdik. Sadece finansman konularının ele alındığı bu toplantıda çatı uygulamaları için uygun modeller tartışılmış ve bu konudaki başarılı örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır.

Projenin ikinci toplantısını 18 Mart 2016 tarihinde İstanbul da yapacağız. Taksim Nippon otelde saat 10.00- 16.00 saatleri arasında yapacağımız etkinlikte Çatı Uygulamalarının önündeki engellerin neler olduğunu konuşup bu engellerin aşılması için çözüm yollarını tartışacağız.

Çalıştayın ilk bölümünde katılımcıları konu ile ilgili alanlarına göre aynı masaya oturtup tespit ettikleri sorunları meslektaşları ile tartışmaya açmak düşüncesindeyiz. Hukukçular-EPC firmaları-Yatırımcılar-Üreticiler-Sivil Toplum Kuruluşları-Sigorta firmaları-Akü üreticileri-off grid sistem kuran firmalarımız - invertör üreticileri ve finans kurumlarını bir araya getirip konuyu kendi aralarında tartışmalarını sağlamak istiyoruz. Daha sonra ortaya çıkan tüm sorunlar teker teker tartışılıp tüm katılımcıların onayı alınacak ve ardından her bir sorunun çözümü için alternatif çözüm yolları ortaya koyulacaktır.

Kamu kurumları ve belediyeler ile ilgili görüşme Ankara’da ayrı bir toplantıda yapılacak ve her iki çalışma sonuçları birleştirilerek bir yol haritası çıkartılacaktır.

690 x 90

ENERJİ

Öne Çıkanlar