MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Borsa İstanbul Mutabakat Zaptı ve Özel Pazar’da İki Yeni Yatırım

Borsa İstanbul Mutabakat Zaptı ve Özel Pazar’da İki Yeni Yatırım

Borsa İstanbul Mutabakat Zaptı ve Özel Pazar’da İki Yeni Yatırım

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Borsa İstanbul’un Türkiye’deki girişim ekosistemini güçlendirmek için iş birliği yapmasını içeren Mutabakat Zaptı ile TÜBİTAK, Borsa İstanbul Özel Pazar’ın “Teknoloji ve Yenilik Desteği” alanındaki “Çözüm Ortağı” oldu.

 

Borsa İstanbul’da 17 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen imza töreni ve yatırımcı - girişimci şirket buluşması etkinliğinde TÜBİTAK ile Borsa İstanbul; Türkiye’deki teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için birbirlerine destek olmak ve ortak etkinlikler düzenlemek konusundaki Mutabakat Zaptını imzaladı. TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alan yaklaşık 25 firmanın Özel Pazar’a üye olarak, Özel Pazar’daki yatırımcılarla buluştuğu etkinlikte ayrıca 2 adet Özel Pazar yatırımı için imza atıldı. 

 

Mutabakat zaptında, tarafların teknoloji ve yenilik odaklı girişimciliğin gelişmesi amacıyla girişimcilere yönelik olarak yaptıkları çalışmalar ve etkinlikler ile bu yönde verdikleri hizmetlerin duyurulması ve tanıtımında birbirlerine destek olmaları, bu amaçla iş birliği yapmaları, TÜBİTAK’ın destek programlarına dâhil olan ve Özel Pazar kriterlerini sağlayan şirketlerin Özel Pazar’a yönlendirilmesi ve Özel Pazar üzerinden yatırımcılarla buluşturulmaları, girişimci şirketlerin TÜBİTAK’ın destek programlarına katılmalarının teşvik edilmesi ve bu programlar dâhilindeki fonlardan yararlanmaları konusunda desteklemeleri, BİST tarafından kurulacak olan Patent Pazarı’nın tanıtımı ve gelişimi için ortak çalışmalar yapılması gibi konular yer alıyor. 

 

Bu kapsamda taraflar, Özel Pazar’a üye olan girişimci şirketlere büyüme ve kurumsallaşma için ihtiyaç duydukları iş rehberliğinin (mentorluk) yanı sıra, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda da iş birliği yapacaklar. Ayrıca TÜBİTAK programlarına dâhil olan ve Özel Pazar kriterlerini sağlayan şirketlerin Özel Pazar’a üyelik ücretlerinde indirim yapılacak. Bu anlaşmayla TÜBİTAK, Özel Pazar’ın “Teknoloji ve Yenilik Desteği” alanındaki “Çözüm Ortağı” oluyor.

 

TÜBİTAK ile Borsa İstanbul arasındaki Mutabakat Zaptı imza töreni etkinliğinde ayrıca 2 adet Özel Pazar yatırımı daha duyuruldu. Türkiye’deki süper melek yatırımcılardan biri olan Özel Pazar Yeni Girişim Değerlendirme Komitesi üyesi Sina Afra, tasarım-giyim alanında faaliyet gösteren Silence of the Bees şirketine, Corment Yatırım fonunun ortaklarından Abdullah Orkun KAYA ise mobil eğitim uygulaması olan BirBileneSor’a yatırım yaptı. Böylece Özel Pazar’da 2016 yılında gerçekleşen yatırım anlaşması sayısı 3’e, toplamda da 6’ya çıkmış oldu. 

 

İmza törenlerinin ardından düzenlenen girişimci şirket yatırımcı buluşması etkinliğine katılan yatırımcılar TÜBİTAK desteği almış yenilikçi firmalarla tanışma imkânı buldu. Geliştirdikleri teknolojik ürünlerle dikkat çeken firmalar ise kendilerini yatırımcılara tanıtma ve Özel Pazar üzerinden yatırım alma imkânı buldular. 

 

Etkinlikte TÜBİTAK’ın Özel Pazar’ın çözüm ortağı olmasının Türkiye’deki teknoloji odaklı girişimci şirketlerin ve inovasyonun gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Çetin Ali Dönmez “Bugün burada gerçekleşen imza töreni ve anlaşma, her sektörde alanının önde gelen ve inovasyona ve girişimciliğe destek veren kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla start-up şirketlerimize mentorluk desteği sağlama yönündeki stratejimiz için önemli bir adımdır. Bildiğiniz gibi daha önce General Electric Enerji ve Sağlık Teknolojileri alanındaki çözüm ortağımız olmuştu, şimdi TÜBİTAK’ın Özel Pazar’a destek vermesinin çok önemli olduğunu ve şirketlerin büyümesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca bugün gerçekleşen iki yatırımla Özel Pazar’daki işlem sayısını altıya çıkarmış bulunuyoruz. Bugün burada atılan imzalar, Türkiye’deki girişimcilik eko-sisteminin gelişimine yönelik çabalarımızın ve Borsa İstanbul Özel Pazar’ın bu yöndeki rolünün önemini göstermektedir” dedi.

 

TÜBİTAK – TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan ise TÜBİTAK ve Borsa İstanbul Özel Pazar’ın Türkiye’de inovatif girişimciliğin gelişmesinde birbirlerini tamamlayıcı roller üstlendiğini belirterek, yapılan iş birliği anlaşması ile TÜBİTAK desteği alarak iş kuran ya da Ar-Ge yapan girişimcilerin, artık Özel Pazar’a gelerek daha büyük atılımlar için yatırımcı bulabileceğini, bu sayede önemli bir eksiğin tamamlandığını ve bu iş birliği protokolü ile TÜBİTAK destekli şirketlerin Özel Pazar’a geçişinin hızlanacağını sonuç itibariyle yeni başarı hikayelerinin yakalanabileceğini ifade etti.

690 x 90

FİNANS

Öne Çıkanlar