MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) KIBRIS’TA ÇÖZÜM SÜRECİ EKONOMİ İLE BAŞLAYACAK

KIBRIS’TA ÇÖZÜM SÜRECİ EKONOMİ İLE BAŞLAYACAK

KIBRIS’TA ÇÖZÜM SÜRECİ  EKONOMİ İLE BAŞLAYACAK

Kıbrıs Ekonomi Zirvesi, Altınbaş Holding bünyesindeki Creditwest Bank Kıbrıs’ın katkılarıyla ikinci kez Girne’de düzenlendi. Zirvede, Kıbrıs’taki olası bir çözüm sonrası bankacılık ile reel sektörün geleceği konuşuldu. Çözüm sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın, tarım, turizm ve eğitimde atılım yapması bekleniyor

 

Altınbaş Holding'in Kuzey Kıbrıs’taki bankası Creditwest Bank Kıbrıs, ikinci kez Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. II. Kıbrıs Ekonomi Zirvesi’nde Kıbrıs’ta olası bir çözüm sonrası bankacılık ile reel sektörün geleceği konuşuldu. Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan temsilcilerin bulunduğu zirvede, çözüm sonrası Kuzey Kıbrıs’ın, tarım, turizm ve eğitim alanında atılım yapacağı belirtildi.

Creditwest Bank tarafından Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Bankalar Birliği ortaklığındaki zirve, Acapulco Resort Convention Spa Otel’de düzenlendi. Zirve, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş’ın açılış konuşmasıyla başladı. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide de video mesaj gönderdi.

 

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın bir çözüme ihtiyacı olduğunu ifade ederek, bu konuda bankacılık ve finans sektörünün katkılarının önemli olduğunu kaydetti. Akıncı şöyle konuştu: ”Çözüm ile birlikte kalkınma ve gelişmeyi sanırım ada üzerindeki her iki toplum da daha iyi kavrar duruma ulaştı. Çözüm bize önümüzü görebilmeyi, uluslararası arenada yer almayı, gelecek belirsizliğinden kurtulmayı, özellikle gelecek kuşaklar açısından son derece önemli, daha iyi bir ekonomik, finansal iklim bize beraberinde daha çok yatırımı da getirecek. Finans sektörünü yatırımın dışında değerlendirmek sanırım olanak dışıdır. Finans sektörü yatırıma kanalize edildiği zaman ülke için çok daha hayırlı ve yararlı sonuçlar doğurabilir. Bunların farkındayız. Maliyetlerin aşağı çekilmesi ancak iyi ekonomik ve finansal iklimle mümkün olabilir. İstikrar, siyasi çözüm, daha çok yatırım getirebilir ve bu sektörlerin her biri ülkemizi daha iyi, güzel bir geleceğe doğru taşıyabilir.”

 

Özel sektörü finanse edecek

 

Nusret Altınbaş da, zirvenin açılışında şunları söyledi: “Altınbaş Holding olarak Kıbrıs halkının ekonomik refahına büyük önem veriyoruz. Son yıllarda dünya ekonomilerinde oluşan büyüme endişeleri ile risklerin arttığını görüyoruz. Küresel piyasalarda dalgaların sertleşmesi de yerli ve yabancı yatırımcılarda ciddi tedirginlikler yaratıyor. Yakın gelecekteki risklerin ekonomik ve jeopolitik olarak iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle gelinen süreci Kıbrıs için fırsata çevirmeninin büyük önem taşıdığının farkındayız. Kıbrıs Su Temini Projesi ve barış sürecinin çeşitli alanlarda atılım yaratmasını bekliyoruz. Bu gelişmelerden en çok tarım, turizm ve eğitim sektörleri olumlu etkilenecektir. Biz de finansal kaynaklarımızı bu süreçte yatırımları artırmak için kullanacağız.”

 

Rum temsilciler de katıldı

 

Moderatörlüğünü Servet Yıldırım’ın yaptığı ‘Kıbrıs Bankacılık Sektörünün Avrupa Birliğine Entegrasyon Süreci’ konulu ilk panele, DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü’nden Prof. Haice Jenkins, Aktif Bank CEO’su Serdar Sümer, Creditwest Bank Genel Müdürü, Bankalar Birliği Başkanı Süleyman Erol; Moderatörlüğünü Mustafa Besim’in yaptığı“Çözüm Sonrası Finansal İklim: Normalleşen Ekonomik Ortama Uyum ve Beklentiler” konulu panele ise Avrupa Kalkınma Bankası Kıbrıs Başkanı Libor Krksoka, Ekonomist Costas Apostolides, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Symeon Matsis ve ICD Program Yöneticisi Abdullah Ashy konuşmacı olarak katıldı. Panellerden sonra gerçekleşen günün konuşmacısı bölümünde ise Türk Exim Bank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan konuştu.

690 x 90

FİNANS

Öne Çıkanlar