MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) İnsani Gelişme Vakfı(İNGEV) Genel Sekreteri Dr. İlkim Büke Okyar oldu.

İnsani Gelişme Vakfı(İNGEV) Genel Sekreteri Dr. İlkim Büke Okyar oldu.

İnsani Gelişme Vakfı(İNGEV) Genel Sekreteri Dr. İlkim Büke Okyar oldu.

Ülkemizde insani gelişmeye destek vermek amacıyla kurulan İnsani Gelişme Vakfı’nın Genel Sekreterliği'ni Dr. İlkim Büke Okyar üstlendi. Okyar, bu görevden önce son olarak Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi’nde Proje Yöneticisi olarak çalışıyordu. Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından yükseköğrenimini University of California’da siyaset bilimi ve idari bilimler alanlarında tamamlayan Okyar, doktorasını Orta Doğu çalışmaları konusunda Ben-Gurion Üniversitesi’nde tamamladı. Okyar’ın birçok ödülü ve makalesi bulunuyor.

 

İNGEV Başkanı Vural Çakır konuyla ilgili: ”Kapsayıcı büyüme, gelir dağılımının iyileşmesi ve yoksullukla mücadele başta olmak üzere insani gelişmeyi etkileyecek alanlardaki samimi katkılarımız Dr. İlkim Büke Okyar’ın yönetiminde ivme kazanacaktır. Bu görevi üstlenmesi bizim için önemli bir şans oldu” dedi.

 

Dr. İlkim Büke Okyar, ülkemizde insani gelişmenin üst seviyelere erişmesine samimi katkılar yapacağına inandığı İNGEV’e katılmaktan mutlu olduğunu belirterek ”Stratejik Yönetim Danışma Kurulumuz, çalışanlarımız ve gönüllü destekçilerimizle birlikte ülkemiz için etkili ve güzel işlere imza atacağız” dedi.

690 x 90

İŞ DÜNYASI

Öne Çıkanlar