MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ekonomi2_cozum.gorseller.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket() at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId) at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet() at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult() at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.NextResult() at System.Data.Common.DataAdapter.FillNextResult(DataReaderContainer dataReader) at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at EKONOMIKCOZUM.SITE.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Ekonomik Çözüm Gazetesi - Künye

Künye
Ekonomik Çözüm Yayın Grubu yayınlarından Ekonomik Çözüm Gazetesi'si olarak 23 yılı aşkın süredir yayın hayatımızı sürdürmekteyiz.Tüm Türkiye'de yayınlanmakta olup 70 bini aşkın abonemiz bulunmaktadır. Türkiye'deki 3 büyük ekonomi gazetesinden biri olmakla beraber haftalık yayınlanan gazetemizde her hafta bölgesel ve sektörel ilaveler yayınlamaktayız.

İletişim için iletişim bölümümüzü kullanabilirsiniz.

Öne Çıkanlar