Rekabet Günü ve Dijital Dönüşüm
 • PROF.DR.ARİF ESİN Köşe Yazıları
  • Köşe Yazısı
  • Okunma

  PROF.DR.ARİF ESİN

  Avrupa Dijital Tek Pazarı’nın oluşturulması aşamasında yer alan Avrupa Komisyonu, 19 Nisan 2016 tarihinde, Avrupa sanayi, KOBİ’ler, araştırmacılar ve kamu kuruluşlarının yeni dijital teknolojilerden azami şekilde faydalanabilmelerini sağlayacak bir dizi önlem paketini açıkladı. Komisyon, Avrupa bulut bilişim oluşturarak AB’nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

  Bu önlemler kapsamında Avrupa Komisyonu, öncelikli olarak sanayiyi dijital dönüşüme hazırlamak için tüm ulusal ve bölgesel girişimlerin arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Komisyon, özellikle Kamu-Özel Ortaklıklar çerçevesinde dijital teknolojilere yönelik yatırımların artırılması, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları ile AB Yatırım Planının sunduğu imkânlardan daha fazla faydalanılması için önemli çalışmaların yürütüleceğini belirtiyor.

  Bu süreçte, AB’nin 50 milyar Euro’ya yakın bir yatırıma ihtiyaç duyacağına dikkat çekiliyor. Bu bütçenin 6,8 milyar Euro’sunun Avrupa bütçesinden tahsis edilmesi öngörülüyor. Ayrıca Ufuk 2020 Programı’nın yaklaşık 500 milyon Euro’sunun dijital yenilikçilik platformlarına yönelik projelere aktarılması bekleniyor. Açıklanan yeni yol haritası ile Avrupa Komisyonu, standart belirleme sürecinin hızlandırılması için bazı somut önerileri de gündeme alacak. Bu kapsamda, sanayinin ve standardizasyon kuruluşlarının yürüttükleri çalışmalarda beş öncelikli alana odaklanılması hedefleniyor. Bu beş alan 5G, bulut bilişim, veri teknolojileri, siber güvenlik ve nesnelerin interneti uygulamalarından oluşuyor. Bu standartların daha hızlı bir şekilde belirlenmesi için teknoloji testlerinin yapılmasının gereği üzerinde duruluyor.

  Tüm bu önlemlerin yanı sıra, Avrupa Komisyonu dijitalleşme yolunda, kamu hizmetlerinin modernleştirilmesine yönelik 2017 yılana kadar hayata geçirilmesi öngörülen 20 öneriyi gündemine almış bulunuyor. Bu kapsamda öngörülen başlıca önlemler şunlar: Dijital tek geçit sistemi oluşturularak kullanıcıların, sınır ötesi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm bilgilere, destek ve sorun giderme hizmetlerine erişimlerini sağlamak. Şirketler için e-Adalet portalını (ticaret sicil kayıtları, tasfiye) oluşturmak. AB Üye Devletlerdeki sınır ötesi e-Sağlık hizmetlerini (e-Reçete ve hasta özetleri) geliştirmek; E-İmza ve elektronik ortamda kamu alımlarına geçiş sürecini hızlandırmak.

  Avrupa Komisyonu aynı zamanda 2016 yılı için AB’deki veri trafiği, verilerin serbest dolaşımı ve nesnelerin internet uygulamaları için güvenlik kuralları alanlarında öneriler sunmayı hedefliyor. Dijital çağda yaratılan yeni istihdam imkânlarına uygun becerilerin toplumda geliştirilmesi için de girişimlerde bulunması öngörülüyor. Avrupa Komisyonunun açıkladığı yol haritası, Avrupa’daki tüm sanayi sektörleri için teknolojik gelişimden faydalanarak verimliliklerinin artması için önemli bir fırsat olarak görülüyor. AB’nin ekonomik açıdan küresel aktör konumunu koruması ve uluslararası arenada rekabet gücünün artırması için sanayisini dijital dönüşüm sürecine hazırlaması oldukça önemli. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre, ürünlerin ve hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte AB sanayisine önümüzdeki beş yıl içerisinde yıllık 110 milyar Euro’luk ek gelirin yaratılacağı tahmin ediliyor.

Diğer Köşe Yazıları (11 köşe yazısı)